Uitnodiging Ledenvergadering Bellevue 2-12-2017 Aanvang 14:30 uur

Geachte Bellevue-er, Hiermede nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op zaterdag 02 december 2017, aanvang 14:30 uur. De locatie is Café Biljart Zaal Bellevue. AGENDA: 1. Opening. Rondgaan van de presentielijst. FN/TS 2. Bestuurssamenstelling. Nu 4 moet naar 5 personen. FN 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 29 april 2017. TS …